Светлана Стоянова

Графичен дизайн, компютърна грамотност и чешки език