Георги Кючуков
Италиански език
Яна Каралова
Испански език
Цветелина Събова
Валутен касиер
Тодор Тодоров
Уеб дизайн
Светлана Стоянова
Графичен дизайн, компютърна грамотност и чешки език
Салах Оугли
Арабски език
Рафие Ахмед
Турски език
Петя Хътова
Немски, английски, гръцки език
Мирослав Маринов
Уеб дизайн
Йордан Георгиев
Гръцки език
Зинаида Паслар
Румънски език
Иван Богоев
Графичен дизайн
Донна Спасова
Немски език
Даниела Делиева
Корейски език
Благовест Цонев
Английски език
Aнета Kалмаданска
Английски език
Весела Костова
Немски език
Теодора Вълчева
Английски и български език