Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити в Алфабет Център Пловдив

05/03/2020 - Less than a minute read

Алфабет Център Пловдив предлага подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по предметите: български език и литература; математика; химия; биология; география; физика; история; философия; английски език; немски език; френски език, испански език; италиански език и руски език.

За повече информация ↘️
гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов №15
e-mail: alfabetcenter@abv.bg
телефони: 032 627 762; 089 562 2474; 088 738 8566

Tags: , , , , ,