Курс по SolidWorks

16/09/2016 - Less than a minute read

курс по solidworks

Курс по SolidWorks в Алфабет Център

SolidWorks  е изключително мощен софтуер за инженерно проектиране в областта на машиностроенето, автомобилостроенето, самолетостроенето, роботиката и други. Работната среда на SolidWorks предлага огромен набор от възможности за създаване и моделиране на различни технически елементи. Въпреки големите възможности на програмата обаче е необходима предварителна подготовка, за да успеете успешно да реализирате своите проекти. Именно заради това Алфабет Център Ви предлага специализирани курсове по SolidWorks.

По време на занятията ще научите:
* Базово моделиране и въведение в скицирането на елементи;
* Различни видове тела по сечение и траектория;
* Техники на сглобяване на отделните елементи;
* Сборки и различни типове конфигурации;
* Управление на създадените сборки;
*Работа с 2D блокове;
* и много други;

Алфабет Център Ви предлага:

* обучение в малки групи с цел индивидуален подход и грижа;
* възможност за индивидуално и полуиндивидуално обучение;
*квалифицирани учители с дългогодишен стаж и подходящо образование
* комфортни учебни зали в центъра на гр. Пловдив
*възможност за разсрочено заплащане, без оскъпяване
* коректно и професионално отношение от начало до край

Нека Ви докажем, че няма невъзможни неща!

alfabet-logo

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „АЛФАБЕТ“ е учебен център, с над 19-годишен опит, като всекидневно утвърждаваме своя
авторитет, изграден с коректност, трудолюбие и професионализъм.

Tags: , , ,