Съвсем скоро стартира Курс по ТРЗ и Личен Състав от 1-во до 3-то Ниво, Пловдив. Практическа Насоченост.

10/11/2021 - Less than a minute read

Доверете се на опитните ни преподаватели с дългогодишен опит!
Училище АЛФАБЕТ – ПЛОВДИВ организира курс по ТРЗ и Личен Състав.
Училище АЛФАБЕТ – ПЛОВДИВ Ви предлага курс по ТРЗ и Личен състав.

Ще ви запознаем с основните нормативни документи: КТ, КСО, Закон за бюджета на ДОО, ЗЗО, ЗГВРС.
Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ, Наредба за работното време, отпуските и почивките.
НСОРЗ, Наредба за елементите на възнаграждение и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
ЗЗБУТ, Наредба 8 за съдържанието и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и самоосигуряващите се. Наредба за пенсии и други, управление на човешки ресурси, трудови договори, работно време и почивки, трудова книжка, осигуряване, ведомост за заплата, подаване на информация в ТД на НАП. Пенсиониране.

След всяко завършено обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания, съгласно МОН.

За повече информация заповядайте при нас на адрес:
Училище АЛФАБЕТ – ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов №15
тел.: 0895622474; 0887388566; 032/627762
mail: alfabetcenter@abv.bg / сайт: http://alfabet.bg

МОЛЯ ПРОВЕРЕТЕ НАШИЯТ ГРАФИК ЗА СКОРО СТАРТИРАЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ!