КУРС ПО ТРЗ  И  ЛИЧЕН СЪСТАВ  

Ако желаете да повишите своята професионална квалификация и да потърсите ново поле за изява, попаднали сте на правилното място. С курсовете „Нова професия“  АЛФАБЕТ  ЦЕНТЪР Ви предоставя възможността да натрупате знания в сферата на ТРЗ и Личен състав.

В хода на обучението, ръководено от доказани преподаватели, Вие ще навлезете бързо и неусетно в тънкостите на професията.
Ще научите: основните нормативни документи- КТ, КСО, Закон за бюджета на ДОО; ЗЗО; ЗГВР; Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по
чл. 62, ал. 4 от КТ; Наредба за работното време, отпуските и
почивките; НСОРЗ; Наредба за елементите на възникване и за доходите върху които се правят осигурителни вноски; ЗЗБУТ; Наредба 8 за
съдържанието и реда за подаване и съхранение на данни от
работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и самоосигуряващите; Наредба за пенсии и други;

Управление на
човешки ресурси; трудови договори; работно време и почивки;
трудова книжка; осигуряване; ведомост за заплата; подаване на
информация в ТД на НАП, пенсиониране.

Алфабет център Ви:
* варианти на обучение в удобно време за Вас;
* възможност за онлайн обучение;
* комфортни учебни зали в центъра на гр. Пловдив;
* доказани преподаватели с отлична подготовка;
* малки групи с цел индивидуална грижа и внимание към всеки курсист;
* възможност за разсрочено заплащане, без оскъпяване;
* коректно и професионална отношение;

alfabet-logo

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „АЛФАБЕТ“ е учебен център, с над 19-годишен опит, като всекидневно утвърждаваме своя
авторитет, изграден с коректност, трудолюбие и професионализъм.