Учебен Център АЛФАБЕТ – Пловдив съветва: Българският език става все по-атрактивен по много причини…

Една от тях е фактът, че България стана член на Европейския съюз през 2007 г. Ето защо много чужденци с български произход и живеещи извън България, но в страни, които не са членки на ЕС, започнаха да действат в посока придобиване на българско гражданство. Такива са например македонците, бесарабските българи и много други.

За тях е достатъчно да докажат български произход, за да стартират процедурата по придобиване на българско гражданство. Тази процедура обаче винаги опира до един не съвсем лесен за преодоляване проблем. Кандидатите за гражданство преминават изпит по Български език, с който трябва да докажат определено ниво на владеене, поне степен „B” по Общата Европейска езикова рамка.
Все повече чуждестранни студенти избират България по различни причини.
От една страна у нас има голям избор на висши учебни заведения и разнообразни специалности.
От друга висшето ни образование се признава в рамките на Европейската общност.
И от трета – то не е дотам скъпо, въпреки че чуждестранните студенти плащат много повече от българските за обучението си.
За всички тях ние от Училище АЛФАБЕТ – Пловдив организираме курсове по Български език за чуждестранни студенти, работници и бизнесмени.

Проверете нашия График за предстоящите обучения.

Свържете се с нас на:
тел.: 0895622474; 0887388566; 032/627762
mail: alfabetcenter@abv.bg / сайт: http://alfabet.bg
Или заповядайте на адрес:
гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов №15

Чуждият език отваря вратичка към света, а всяко допълнително знание Ви прави по-свободен!

Инвестирайте в бъдещето си с Учебен Център АЛФАБЕТ.