Курс по Английски език в Пловдив

Имате нужда от курс по английски език в Пловдив?
Смятате, че Английският език е абсолютна необходимост в днешният динамичен свят?

Попаднали сте на правилното място!

Обучението по Английски език обхваща шест нива:  Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, разпределени според  Европейската езикова рамка.

В нашите курсове по Английски език са включени аудио материали, които разнообразяват часовете и обогатяват знанията на курсистите с множество упражнения и диалози. Те ще Ви потопят в  английската култура, начин на живот и традиционния за страната говор.  В системата е  постигнато най-оптималното съотношение между преподаване на граматическите основи на езика, лексикалното обогатяване и развитие на основните умения: слушане, говорене, четене и писане.

Ние Ви предлагаме :

* висок хорариум на обучение
* малки групи /6-9 човека/ с цел личен подход към всеки курсист и висока ефективност на обучението.
* комфортна учебна база в центъра на града
* преподаватели – филолози  с богат опит, доказали квалификацията си през годините
* гъвкав график, съобразен с Вашата заетост /сутрин, следобед, вечер, събота и неделя/
* индивидуално обучение или он-лайн по всяко време
* оригинални учебни материали
* безплатни входящи, текущи и финални тестове
* разсрочено заплащане, без оскъпяване на таксата
* сертификат за завършен курс по английски език и ниво по образец на МОН и Европейската езикова рамка

Кое е най-подходящото ниво за курс по английски език за Вас?
Предлагаме Ви тест за определяне на нивото на владеене на
езика, който можете да попълните напълно безплатно на място в
офиса ни.
Ето някои насоки за необходимите познания, които трябва да имате за
избраното от вас ниво за курс по английски език:

 •  За да преминете във II ниво, е необходимо да знаете:
  – глаголни времена: сегашно просто време; сегашно продължително време; минало просто време;
  бъдеще време и сегашно перфектно време.
  – неправилните глаголи
  – бройни и небройни съществителни
  – степенуване на прилагателни местоимения
  – въпросителна форма на изреченията
 • За да преминете във III ниво, е необходимо да знаете:
  – глаголни времена: времената от I – во ниво + минало продължително
  време; сегашно перфектно продължително
  – условни наклонения от I и II тип
  – модални глаголи
  – страдателен залог
 •  За да преминете във IV ниво, е необходимо да знаете:
  – глаголни времена: минало перфектно време
  – фразеологични глаголи
  – индиректни въпроси
  – непряка реч

В началото на всяко ново ниво е заложен преговор от предходното. Ако имате леки пропуски, то ще ги наваксате още в началото на курса и след това ще обогатявате знанията си.

alfabet-logo

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „АЛФАБЕТ“ е учебен център, с над 19-годишен опит, като всекидневно утвърждаваме своя
авторитет, изграден с коректност, трудолюбие и професионализъм.