menschen-deutsch-lernen1

Немски език в Алфабет Център

 АЛФАБЕТ  ЦЕНТЪР  организира  курс Немски език по системата „MENSCHEN“ на издателство HUEBER . Системата е създадена специално за чужденци, които искат да изучат немски език.  

Ще се потопите в атмосферата на немската нация и ще усвоите четирите основни умения за изучаване на езика: четене, писане, говорене, слушане.

Ние Ви предлагаме :

* 100 учебни часа  по системата „MENSCHEN“, HUEBER
* нива, съответстващи на Европейската езикова рамка
* малки групи /6-8 човека/, с цел индивидуален подход към всеки един курсист и висока ефективност на обучението.
* удобен  график, съобразен с Вашата ангажираност – дневни, вечерни и съботно/неделни курсове.
* индивидуално обучение, съобразено с вашите предпочитания за продължителността му и графика на провеждане на занятията
* онлайн обучение
* комфортна учебна база в центъра на града
* актуални системи на обучение на водещи издателства
* безплатни входящи, текущи и финални тестове
* разсрочено заплащане, без оскъпяване на таксата
* сертификат за завършен курс по немски език и ниво по образец на МОН и Европейската езикова рамка

Кое е подходящото ниво за курс по немски език за Вас?

Можем да Ви предложим тест за определяне на нивото на владеене на
езика, който можете да попълните напълно безплатно на място в
офиса ни.

Ето някои насоки за необходимите познания, които трябва да имате
за избраното от вас ниво за курс по немски език:

За да преминете във II ниво, е необходимо да знаете:

– словоред на простото немско изречение – съобщително и въпросително
– спрежение на глаголи – правилни, с делими представки, модални, спомагателни
– местоимения – лични, притежателни, показателни
– частите на речта в изречението – подлог, допълнения,  и въпросите, задавани към тях.
– минало време – Perfekt

За да преминете във III ниво, е необходимо да знаете:

– страдателен залог
– условно наклонение
– възвратни и относителни местоимения
– склонение на прилагателното име
– минало време – Präteritum
– модалните глаголи в минало време

alfabet-logo

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „АЛФАБЕТ“ е учебен център, с над 19-годишен опит, като всекидневно утвърждаваме своя
авторитет, изграден с коректност, трудолюбие и професионализъм.