Администратор в хотел – твоята нова професия!

За всеки, който желае да се развива в сферата на туризма и туристическото обслужване Алфабет Център организира специализирани курсове с професионална насоченост за позиция „Администратор в хотел“.

Курсът е изграден на лекционен принцип с нагледни упражнения. Учебната програма включва теми, свързани с: хотелиерството и мястото му в туристическата индустрия; технологичен мениджмънт на туристическото обслужване; туристически пазар; видове заведения  за пребиваване и тяхната категоризация, организация и технология на хотелското обслужване.

След края на обучението, Вие ще можете да боравите със системата за резервации; да осъществявате цялостната дейност по посрещане, регистриране и настаняване гостите на хотела; да проверявате данните от документите за самоличност и регистрирате клиентите; да контролирате качеството на предлаганите услуги; да работите с основните платформи за онлайн резервации; да следите и организирате работния процес на рецепцията; да изготвяте справки за освобождаването на стаите и графика за тяхното почистване и зареждане; да провеждате рекламна и маркетингова дейност за осигуряване по-пълно използване на обектите в хотела и много други полезни за работата неща.

Обучението приключва със специализиран тест за хотелиери. При успешно покриване  на изпитните критерии се издава сертификат за завършен курс.

alfabet-logo

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „АЛФАБЕТ“ е учебен център с над 19-годишен опит, като всекидневно утвърждаваме своя
авторитет, изграден с коректност, трудолюбие и професионализъм.