Курсове по счетоводство

08/04/2015 - Less than a minute read
Курсове по счетоводство

Курсове по счетоводство

Курс по счетоводство / за повече информация, моля обадете се на тел.: 0895622474; 0877388566; 032627762 или ни пишете на имейл: alfabetcenter@abv.bg /

АЛФАБЕТ  ЦЕНТЪР Ви предоставя възможността да натрупате знания в сферата на счетоводството.

 Модул Теория – същност и особености на счетоводната отчетност, обекти на счетоводно отчитане, активи и пасиви, видове стопански операции, откриване, водене и закриване на сметки, оборотна ведомост, мемориален ордер;

Модул Счетоводно отчитане – способи на счетоводно отчитане, отчитане на собствения капитал, отчитане на дълготрайни материални активи, отчитане на получени и дадени под наем материални дълготрайни активи, отчитане на материалите,отчитане на доставчици и клиенти  ,отчитане на разплащателни сметки, отчитане на ддс и   продукцията и стоките,  отчитане на амортизациите, брака и ликвидацията, отчитане на приходите и разходите и др. основни моменти при приключването и разглеждане на документите свързани със съставянето на годишния финансов отчет – отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричния поток , отчет за собсвения капитал и приложения. Разглеждане на годишния финансов отчет с реална фирма за по добро разбиране на предадения материал.

Работа със счетоводна програмапрактическа работа със счетоводна програма., изготвяне на индивидуален сметкоплан и въвеждане на данните за фирмата.

Заявете Вашето обучение на тел.: 0895622474; 0877388566; 032627762 или ни пишете на имейл: alfabetcenter@abv.bg . Бихме се радвали да ни посетите на място в офиса ни на ул. Цанко Дюстабанов 15.

Tags: ,