За да бъде сведен до минимум риска от споделяне и изтичане на информация от организацията е нужно тя да бъде опазена и съхранявана по най-сигурния начин.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР АЛФАБЕТ Ви предоставя най-ефективното решение – Курс „Информационна сигурност“.

Направлението на обучението е запознаване на обвързаните с интернет звена на една организация – бизнес, администрация, с всички възможни рискове, заплахи и опасности, които се срещат постоянно в интернет пространството.
Разпознаване на заплахи, преди тяхното вредно или критично влияние върху системите, действия за сигурност и ограничаване на опасности, действия за незабавно отстраняване в опасностите са някои от темите, заложени в обучението.

Ние в АЛФАБЕТ ЦЕНТЪР вече повече от 19 години работим с най-добрия екип от преподаватели с доказан професионален опит, използвайки най-иновативните и ефективни системи на обучение, подхождаме индивидуално към всеки обучаващ се, като осигуряваме комфортни учебни бази, възможност за разсрочено плащане без оскъпяване.

Всеки курсист, след приключване на обучението, получава легитимен и безсрочен сертификат за завършен курс „Информационна сигурност“, който може да бъде представен пред работодател, институции и организации в България, ЕС, САЩ, Канада, Обединено Кралство, Япония и др.

Заявете Вашето обучение на : тел. 0877 388 566; 0895 622 474; 032 627 762
и на място в офиса ни на ул. Цанко Дюстабанов 15.

Доверете се на опита и професионализма!