график

График курсове
* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от шестима курсиста

ЕЗИК  НИВО ЧАС ГРАФИК СТАРТ СВОБОДНИ МЕСТА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за деца 1 10:00 неделя 26.05.2019г. 3
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 25.05.2019г. 3
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 18:30 понеделник, сряда и петък 13.05.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 14:00 събота и неделя 25.05.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 14.05.2019г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 14.05.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 10:00 събота и неделя 11.05.2019г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
4 18:00 вторник и четвъртък 21.05.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5 18:00 вторник и четвъртък 28.05.2019г. 3
НЕМСКИ ЕЗИК за деца 1 12:30 събота 11.05.2019г. 3
НЕМСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 11.05.2019г. 3
НЕМСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 14.05.2019г. 1
НЕМСКИ ЕЗИК
2 10:00 събота и неделя 25.05.2019г. 2
НЕМСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 28.05.2019г. 2
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
1
2
3
10:00
10:00
18:00
събота и неделя
събота и неделя
сряда и петък
25.05.2019г.
11.05.2019г.
29.05.2019г.
2
1
3
ИСПАНСКИ ЕЗИК
1 18:00 вторник и четвъртък 21.05.2019г. 1
ИСПАНСКИ ЕЗИК за ДЕЦА 2 10:00 събота 25.05.2019г. 3
 ИСПАНСКИ ЕЗИК 2 10:00 събота и неделя 11.05.2019г. 2
ИСПАНСКИ ЕЗИК
2 18:00 вторник и четвъртък 28.05.2019г. 2
ИСПАНСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 30.04.2019г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 09.04.2019г. 1
ФРЕНСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 18.05.2019г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 2 18:00 сряда и петък 22.05.2019г. 3
ФРЕНСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 21.05.2019г. 3
ФРЕНСКИ ЕЗИК 4 18:00 понеделник и сряда 27.05.2019г. 3
ТУРСКИ ЕЗИК 1 18:00 понеделник, сряда и петък 20.05.2019г. 2
ТУРСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 13.05.2019. 2
РУСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 27.05.2019г. 3
КИТАЙСКИ ЕЗИК 1 18:00 понеделник, сряда и петък 29.05.2019г. 2
ГРЪЦКИ ЕЗИК
ГРЪЦКИ ЕЗИК

ЯПОНСКИ ЕЗИК
ШВЕДСКИ  ЕЗИК
КОРЕЙСКИ ЕЗИК
РУМЪНСКИ ЕЗИК
1
1
1
1
1
1
18:00
10:00
10:00
18:00
10:00
18:00
вторник и четвъртък
събота и неделя
събота и неделя
сряда и петък
събота и неделя
вторник и четвъртък
28.05.2019г.
25.05.2019г.
18.05.2019г.
25.05.2019г.
18.05.2019г.
23.05.2019г.
2
2
3
2
2
3
УЕБ ДИЗАЙН
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 1
3DS MAX
18:00
10:00
10:00
вторник и четвъртък
събота и неделя
събота и неделя
14.05.2019г.
18.05.2019г.
18.05.2019г.
2
1
2
SOLID WORKS 1 18:00 вторник и четвъртък 21.05.2019г. 2
SOLID WORKS 2 18:00 понеделник, сряда и петък 27.05.2019г. 2
AUTOCAD 1 18:00 вторник и четвъртък 14.05.2019г. 2
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1 10:00 събота и неделя 11.05.2019г. 2
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1 18:00 понеделник и сряда 20.05.2019г. 2
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
2
2
10:00
18:00
събота и неделя
понеделник, сряда и петък
13.05.2019г.
03.05.2019г.
2
1
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 3 10:00 сряда и петък 29.05.2019г. 3
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН  1 10:00 събота и неделя 18.05.2019г. 2
ЕКСКУРЗОВОДСТВО 1 10:00 събота и неделя 25.05.2019г. 2
 ВАЛУТЕН КАСИЕР   1 10:00 събота и неделя 18.05.2019г. 2
СЧЕТОВОДСТВО  1 10:00 събота и неделя 11.05.2019г. 2
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ  1 10:00 събота и неделя 18.05.2019г. 3
 МОДЕН ДИЗАЙН  1 18:00 понеделник и сряда 27.05.2019г. 3
 ОФИС АСИСТЕНТ1  1 10:00 събота и неделя 25.05.2019г. 3