график

График курсове
* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от петима курсиста

ЕЗИК  НИВО ЧАС ГРАФИК СТАРТ СВОБОДНИ МЕСТА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за деца 1 10:00 неделя 29.03.2020г. 3
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 29.02.2020г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 17.03.2020г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 14:00 събота и неделя 14.03.2020г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 10.03.2020г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 19.03.2020г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 10:00 събота и неделя 14.03.2020г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
4 10:00 събота и неделя 28.03.2020г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5 18:00 вторник и четвъртък 24.03.2020г. 1
НЕМСКИ ЕЗИК за деца 1 10:00 събота и неделя 28.03.2020г. 3
НЕМСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 21.03.2020г. 1
НЕМСКИ ЕЗИК 1 18:00 понеделник и сряда 04.03.2020г. 1
НЕМСКИ ЕЗИК
2 18:00 вторник и четвъртък 17.03.2020г. 2
НЕМСКИ ЕЗИК 3 18:00 понеделник и сряда 18.03.2020г. 2
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
1
2
3
10:00
10:00
18:00
събота и неделя
събота и неделя
сряда и петък
29.02.2020г.
17.03.2020г.
18.03.2020г.
1
1
3
ИСПАНСКИ ЕЗИК
1 18:00 вторник и четвъртък 12.03.2020г. 1
ИСПАНСКИ ЕЗИК за ДЕЦА 2 10:00 събота 21.03.2020г. 3
 ИСПАНСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 17.03.2020г. 2
ИСПАНСКИ ЕЗИК
2 10:00 събота и неделя 21.03.2020г. 2
ИСПАНСКИ ЕЗИК 3 18:00 понеделник и сряда 25.03.2020г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 05.03.2020г. 1
ФРЕНСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 15.02.2020г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 2 18:00 сряда и петък 19.02.2020г. 3
ФРЕНСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 13.02.2020г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 4 18:00 понеделник и сряда 23.03.2020г. 3
ТУРСКИ ЕЗИК 1 18:00 понеделник, сряда и петък 16.03.2020г. 2
ТУРСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 10.03.2020г. 2
РУСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 21.03.2020г. 3
КИТАЙСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 10.03.2020г. 2
ГРЪЦКИ ЕЗИК
ГРЪЦКИ ЕЗИК

ЯПОНСКИ ЕЗИК
ШВЕДСКИ  ЕЗИК
КОРЕЙСКИ ЕЗИК
РУМЪНСКИ ЕЗИК
1
2
1
1
1
1
18:00
10:00
14:00
18:00
10:00
18:00
вторник и четвъртък
събота и неделя
събота и неделя
сряда и петък
събота и неделя
вторник и четвъртък
17.03.2020г.
29.02.2020г.
21.03.2019г.
25.03.2020г.
14.03.2020г.
19.03.2020г.
2
2
1
2
2
3
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 1
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 1
3DS MAX
18:00
10:00
10:00
вторник и четвъртък
събота и неделя
събота и неделя
17.03.2020г.
21.03.2020г.
21.03.2020г.
3
2
2
SOLID WORKS 1 18:00 вторник и четвъртък 17.03.2020г. 2
SOLID WORKS 2 18:00 понеделник, сряда и петък 28.03.2020г. 3
AUTOCAD 1 10:00 събота и неделя 14.03.2020г. 2
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1 09:00 понеделник, сряда и петък 16.03.2020г. 3
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1 18:00 понеделник и сряда 04.03.2020г. 1
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
2
2
10:00
18:00
събота и неделя
понеделник, сряда и петък
21.03.2020г.
16.03.2020г.
2
1
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 3 10:00 сряда и петък 18.03.2020г. 3
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН  1 10:00 събота и неделя 21.03.2020г. 2
ЕКСКУРЗОВОДСТВО 1 10:00 събота и неделя 14.03.2020г. 1
 ВАЛУТЕН КАСИЕР   1 10:00 събота и неделя 28.03.2020г. 2
СЧЕТОВОДСТВО  1 18:00 вторник и четвъртък 17.03.2020г. 1
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ  1 10:00 събота и неделя 07.03.2020г. 3
 МОДЕН ДИЗАЙН  1 10:00 събота и неделя 21.03.2020г. 2
 ОФИС АСИСТЕНТ1  1 10:00 събота и неделя 14.03.2020г. 3