график

График курсове
* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от петима курсиста

ЕЗИК  НИВО ЧАС ГРАФИК СТАРТ СВОБОДНИ МЕСТА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за деца 1 10:00 неделя 25.08.2019г. 3
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 24.08.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 18:30 понеделник, сряда и петък 12.08.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 14:00 събота и неделя 17.08.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 20.08.2019г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 27.08.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 10:00 събота и неделя 17.08.2019г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
4 18:00 вторник и четвъртък 27.08.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5 18:00 вторник и четвъртък 29.08.2019г. 3
НЕМСКИ ЕЗИК за деца 1 12:00 събота 31.08.2019г. 3
НЕМСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 17.08.2019г. 1
НЕМСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 20.08.2019г. 1
НЕМСКИ ЕЗИК
2 10:00 събота и неделя 31.08.2019г. 2
НЕМСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 13.08.2019г. 2
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
1
2
3
10:00
10:00
18:00
събота и неделя
събота и неделя
сряда и петък
24.08.2019г.
13.08.2019г.
24.07.2019г.
2
1
3
ИСПАНСКИ ЕЗИК
1 18:00 вторник и четвъртък 13.08.2019г. 1
ИСПАНСКИ ЕЗИК за ДЕЦА 2 10:00 събота 17.08.2019г. 3
 ИСПАНСКИ ЕЗИК 2 10:00 събота и неделя 24.08.2019г. 2
ИСПАНСКИ ЕЗИК
2 18:00 вторник и четвъртък 20.08.2019г. 2
ИСПАНСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 22.08.2019г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 27.08.2019г. 1
ФРЕНСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 17.08.2019г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 2 18:00 сряда и петък 28.08.2019г. 3
ФРЕНСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 20.08.2019г. 3
ФРЕНСКИ ЕЗИК 4 18:00 понеделник и сряда 26.08.2019г. 3
ТУРСКИ ЕЗИК 1 18:00 понеделник, сряда и петък 19.08.2019г. 2
ТУРСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 27.08.2019. 2
РУСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 31.08.2019г. 3
КИТАЙСКИ ЕЗИК 1 18:00 понеделник, сряда и петък 26.08.2019г. 2
ГРЪЦКИ ЕЗИК
ГРЪЦКИ ЕЗИК

ЯПОНСКИ ЕЗИК
ШВЕДСКИ  ЕЗИК
КОРЕЙСКИ ЕЗИК
РУМЪНСКИ ЕЗИК
1
1
1
1
1
1
18:00
10:00
10:00
18:00
10:00
18:00
вторник и четвъртък
събота и неделя
събота и неделя
сряда и петък
събота и неделя
вторник и четвъртък
20.08.2019г.
17.08.2019г.
24.08.2019г.
28.08.2019г.
10.08.2019г.
29.08.2019г.
2
2
1
2
2
3
УЕБ ДИЗАЙН
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 1
3DS MAX
18:00
10:00
10:00
вторник и четвъртък
събота и неделя
събота и неделя
27.08.2019г.
24.08.2019г.
24.08.2019г.
2
1
2
SOLID WORKS 1 18:00 вторник и четвъртък 20.08.2019г. 2
SOLID WORKS 2 18:00 понеделник, сряда и петък 26.08.2019г. 2
AUTOCAD 1 18:00 вторник и четвъртък 20.08.2019г. 2
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1 10:00 събота и неделя 10.08.2019г. 2
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1 18:00 понеделник и сряда 26.08.2019г. 1
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
2
2
10:00
18:00
събота и неделя
понеделник, сряда и петък
24.08.2019г.
19.08.2019г.
2
1
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 3 10:00 сряда и петък 21.08.2019г. 3
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН  1 10:00 събота и неделя 10.08.2019г. 2
ЕКСКУРЗОВОДСТВО 1 10:00 събота и неделя 24.08.2019г. 2
 ВАЛУТЕН КАСИЕР   1 10:00 събота и неделя 10.08.2019г. 2
СЧЕТОВОДСТВО  1 10:00 събота и неделя 17.08.2019г. 2
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ  1 10:00 събота и неделя 31.08.2019г. 3
 МОДЕН ДИЗАЙН  1 18:00 понеделник и сряда 18.08.2019г. 3
 ОФИС АСИСТЕНТ1  1 10:00 събота и неделя 24.08.2019г. 3