график

График курсове
* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от петима курсиста

ЕЗИК  НИВО ЧАС ГРАФИК СТАРТ СВОБОДНИ МЕСТА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за деца 1 10:00 неделя 21.12.2019г. 3
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 21.12.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 18:30 понеделник, сряда и петък 02.12.2019 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 14:00 събота и неделя 14.12..2019г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 17.12.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 10.12.2019г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 10:00 събота и неделя 07.12.2019г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
4 18:00 вторник и четвъртък 19.12.2019г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5 18:00 вторник и четвъртък 12.12.2019г. 3
НЕМСКИ ЕЗИК за деца 1 12:00 събота 21.12.2019г. 3
НЕМСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 07.12.2019г. 1
НЕМСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 19.12.2019г. 1
НЕМСКИ ЕЗИК
2 10:00 събота и неделя 21.12.2019г. 2
НЕМСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 17.12.2019г. 2
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
1
2
3
10:00
10:00
18:00
понеделник и петък
събота и неделя
сряда и петък
09.12.2019г.
14.12.2019г.
18.12.2019г.
1
1
3
ИСПАНСКИ ЕЗИК
1 18:00 вторник и четвъртък 03.12.2019г. 1
ИСПАНСКИ ЕЗИК за ДЕЦА 2 10:00 събота 14.12.2019г. 3
 ИСПАНСКИ ЕЗИК 2 10:00 събота и неделя 07.12.2019г. 2
ИСПАНСКИ ЕЗИК
2 18:00 вторник и четвъртък 19.12.2019г. 2
ИСПАНСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 12.12.2019г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 10.12.2019г. 1
ФРЕНСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 14.12.2019г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 2 18:00 сряда и петък 11.12.2019г. 3
ФРЕНСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 19.12.2019г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 4 18:00 понеделник и сряда 18.12.2019г. 3
ТУРСКИ ЕЗИК 1 18:00 понеделник, сряда и петък 16.12.2019г. 2
ТУРСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 12.12.2019. 2
РУСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 21.12.2019г. 3
КИТАЙСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 10.12.2019г. 2
ГРЪЦКИ ЕЗИК
ГРЪЦКИ ЕЗИК

ЯПОНСКИ ЕЗИК
ШВЕДСКИ  ЕЗИК
КОРЕЙСКИ ЕЗИК
РУМЪНСКИ ЕЗИК
1
1
1
1
1
1
18:00
10:00
10:00
18:00
10:00
18:00
вторник и четвъртък
събота и неделя
събота и неделя
сряда и петък
събота и неделя
вторник и четвъртък
17.12.2019г.
14.12.2019г.
07.12.2019г.
18.12.2019г.
07.12.2019г.
19.12.2019г.
2
2
1
2
2
3
УЕБ ДИЗАЙН
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 1
3DS MAX
18:00
10:00
10:00
вторник и четвъртък
събота и неделя
събота и неделя
17.12.2019г.
14.12.2019г.
28.12.2019г.
3
2
2
SOLID WORKS 1 18:30 вторник и четвъртък 12.12.2019 2
SOLID WORKS 2 18:00 понеделник, сряда и петък 18.12.2019г. 3
AUTOCAD 1 18:00 вторник и четвъртък 17.12.2019г. 2
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1 09:00 понеделник, сряда и петък 16.12.2019г. 3
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1 18:00 понеделник и сряда 11.12.2019г. 2
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
2
2
10:00
18:00
събота и неделя
понеделник, сряда и петък
07.12.2019г.
09.12.2019г.
2
1
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 3 10:00 сряда и петък 18.12.2019г. 3
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН  1 10:00 събота и неделя 28.12.2019г. 2
ЕКСКУРЗОВОДСТВО 1 10:00 събота и неделя 28.12.2019г. 1
 ВАЛУТЕН КАСИЕР   1 10:00 събота и неделя 14.12.2019г. 2
СЧЕТОВОДСТВО  1 10:00 събота и неделя 14.12.2019г. 3
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ  1 10:00 събота и неделя 21.12.2019г. 3
 МОДЕН ДИЗАЙН  1 10:00 събота и неделя 07.12.2019г. 2
 ОФИС АСИСТЕНТ1  1 10:00 събота и неделя 14.12.2019г. 3