график

График курсове
* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от петима курсиста

ЕЗИК  НИВО ЧАС ГРАФИК СТАРТ СВОБОДНИ МЕСТА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за деца 1 10:00 неделя 23.02.2020г. 3
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 29.02.2020г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 18.02.2020г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 14:00 събота и неделя 15.02.2020г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 04.02.2020г. 2
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 13.02.2020г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 10:00 събота и неделя 08.02.2020г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
4 10:00 събота и неделя 22.02.2020г. 1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5 18:00 вторник и четвъртък 28.02.2020г. 1
НЕМСКИ ЕЗИК за деца 1 10:00 събота и неделя 29.02.2020г. 3
НЕМСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 22.02.2020г. 1
НЕМСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 08.02.2020г. 1
НЕМСКИ ЕЗИК
2 18:00 вторник и четвъртък 20.02.2020г. 2
НЕМСКИ ЕЗИК 3 18:00 понеделник и сряда 17.02.2020г. 2
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
1
2
3
10:00
10:00
18:00
събота и неделя
събота и неделя
сряда и петък
29.02.2020г.
22.02.2020г.
26.02.2020г.
1
1
3
ИСПАНСКИ ЕЗИК
1 18:00 вторник и четвъртък 20.02.2020г. 1
ИСПАНСКИ ЕЗИК за ДЕЦА 2 10:00 събота 22.02.2020г. 3
 ИСПАНСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 25.02.2020г. 2
ИСПАНСКИ ЕЗИК
2 10:00 събота и неделя 22.02.2020г. 2
ИСПАНСКИ ЕЗИК 3 18:00 понеделник и сряда 24.02.2020г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 18.02.2020г. 1
ФРЕНСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 15.02.2020г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 2 18:00 сряда и петък 19.02.2020г. 3
ФРЕНСКИ ЕЗИК 3 18:00 вторник и четвъртък 13.02.2020г. 2
ФРЕНСКИ ЕЗИК 4 18:00 понеделник и сряда 24.02.2020г. 3
ТУРСКИ ЕЗИК 1 18:00 понеделник, сряда и петък 03.02.2020г. 2
ТУРСКИ ЕЗИК 2 18:00 вторник и четвъртък 20.02.2020г. 2
РУСКИ ЕЗИК 1 10:00 събота и неделя 29.02.2020г. 3
КИТАЙСКИ ЕЗИК 1 18:00 вторник и четвъртък 18.02.2020г. 2
ГРЪЦКИ ЕЗИК
ГРЪЦКИ ЕЗИК

ЯПОНСКИ ЕЗИК
ШВЕДСКИ  ЕЗИК
КОРЕЙСКИ ЕЗИК
РУМЪНСКИ ЕЗИК
1
2
1
1
1
1
18:00
10:00
14:00
18:00
10:00
18:00
вторник и четвъртък
събота и неделя
събота и неделя
сряда и петък
събота и неделя
вторник и четвъртък
11.02.2020г.
29.02.2020г.
08.02.2019г.
26.02.2020г.
15.02.2020г.
27.02.2020г.
2
2
1
2
2
3
УЕБ ДИЗАЙН
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 1
3DS MAX
18:00
10:00
10:00
вторник и четвъртък
събота и неделя
събота и неделя
25.02.2020г.
15.02.2020г.
08.02.2020г.
3
2
2
SOLID WORKS 1 18:30 вторник и четвъртък 25.02.2020г. 2
SOLID WORKS 2 18:00 понеделник, сряда и петък 26.02.2020г. 3
AUTOCAD 1 10:00 събота и неделя 22.02.2020г. 2
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1 09:00 понеделник, сряда и петък 24.02.2020г. 3
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1 18:00 понеделник и сряда 26.02.2020г. 2
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
2
2
10:00
18:00
събота и неделя
понеделник, сряда и петък
15.02.2020г.
28.02.2020г.
2
1
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 3 10:00 сряда и петък 26.02.2020г. 3
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН  1 10:00 събота и неделя 08.02.2020г. 2
ЕКСКУРЗОВОДСТВО 1 10:00 събота и неделя 01.02.2020г. 1
 ВАЛУТЕН КАСИЕР   1 10:00 събота и неделя 15.02.2020г. 2
СЧЕТОВОДСТВО  1 18:00 вторник и четвъртък 27.02.2020г. 1
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ  1 10:00 събота и неделя 08.02.2020г. 3
 МОДЕН ДИЗАЙН  1 10:00 събота и неделя 29.02.2020г. 2
 ОФИС АСИСТЕНТ1  1 10:00 събота и неделя 22.02.2020г. 3